Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
13h00' 07-03-2019
PM4 Tin học C17CK2 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 07-03-2019
PM4 Đồ họa ứng dụng T17UDPM Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-03-2019
PM6 Kỹ thuật dàn trang tạp chí T17TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 06-03-2019
PM6 Kỹ thuật in ấn T17TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 02-03-2019
PLT Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T18TKĐH1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
9h00' 02-03-2019
PLT Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T18TKĐH2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
13h00' 01-03-2019
PM4 Tin học T17KTML Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
9h00' 01-03-2019
PM6 Tin học C18KT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 28-02-2019
PM4 Lập trình Windows Forms T17MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
13h00' 28-02-2019
PM4 Tin học C17BTCK1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 27-02-2019
PM6 Đồ họa ứng dụng C17UDPM1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 27-02-2019
PLT Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo C18TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
9h00' 27-02-2019
PLT Nguyên lý tạo hình C17TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-02-2019
PM6 Kỹ thuật lập trình T18UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-02-2019
PM6 Triển khai hệ thống mạng không dây C17MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 60'
8h00' 23-02-2019 PM1 Tin học C18TP1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-02-2019 PM6 Tin học C18MT1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 60'
13h00' 21-02-2019 PM6 Tin học C17KTML1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-02-2019 PM6 Tin học C17ĐC1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
13h00' 20-02-2019 PM4 Lập trình cơ sở dữ liệu C17UDPM1 Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-02-2019 PM4 Tin học C17CK3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-01-2019 PM4 Tin học C18QTDN1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-01-2019 PM5 Tin học C18UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 60'
8h00' 22-01-2019 PM5 Cơ sở dữ liệu T18MT Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
12h45' 21-01-2019 PM4 Lập trình Web T17UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-01-2019 PLT Anh văn chuyên ngành C17MT1 Đỗ Quyên Phương Lý thuyết lần 1 90'
13h00' 21-01-2019 PM4 Lập trình Web C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
14h45' 21-01-2019 PM4 Công nghệ lập trình Web T17UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
8h00' 19-01-2019 PM1 Tin học C16ĐC1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
8h00' 19-01-2019 PM1 Toán ứng dụng C17UDPM1 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 2 90'
8h00' 19-01-2019 PM1 Thiết kế ứng dụng với ASP.NET C16UDPM1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
8h00' 19-01-2019 PM1 Tin học C17QTDN1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 75'
8h00' 19-01-2019 PM1 Tin học C17KT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 75'
9h30' 19-01-2019 PM1 Kỹ thuật lập trình C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 90'
7h00' 18-01-2019 PM1 Xử lý ảnh cơ bản T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 18-01-2019 PM1 Mạng máy tính C17UDPM1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 2 60'
9h30' 18-01-2019 PM1 Quản trị CSDL với SQL Server C17UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
9h30' 18-01-2019 PM1 Xử lý ảnh cơ bản T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
10h00' 17-01-2019 PM1 Xử lý ảnh với Photoshop C17TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
10h00' 17-01-2019 PM1 Lập trình trực quan C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 90'
8h00' 17-01-2019 PM1 Vẽ mẫu 2D với Illustrator C17TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
8h00' 17-01-2019 PM1 Cơ sở dữ liệu C17UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
7h00' 12-01-2019 PM4 Lập trình Hướng đối tượng C17UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
9h00' 12-01-2019 PM6 Trang trí nội thất C16TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 90'
13h00' 11-01-2019 PM4 Xử lý ảnh cơ bản C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 11-01-2019 PM4 Tin học C18TKĐH1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 60'
12h45' 04-01-2019 PM4 Xây dựng website thương mại C16UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
15h00' 04-01-2019 PM4 Lập trình mạng C16UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 04-01-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu C17TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 04-01-2019 PM6 Lập trình Web C16UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 120'
13h00' 03-01-2019 PM2 Cơ sở dữ liệu C18MT1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h30' 03-01-2019 PM3 Kỹ thuật lập trình C18MT1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
13h00' 29-12-2018 PM1 Thiết kế giao diện trang web C17TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 29-12-2018 PM2 Kỹ thuật in và thiết kế trong in ấn T16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 29-12-2018 PM2 Biên tập ảnh nghệ thuật T16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 27-12-2018 PM1 Chuyên đề 1 C17MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 24-12-2018 PM5 Tin học văn phòng C18TKĐH1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
8h00' 24-12-2018 PM3 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN C17MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-12-2018 PM4 Xây dựng và quản trị Website T17UDPM Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 19-12-2018 PM5 Mạng máy tính T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 18 >>