Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
10h00' 07-12-2018
PM1 Chuyên đề 1 T17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 180'
10h00' 07-12-2018
PM1 Xử lý ảnh với Photoshop T17TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
8h00' 07-12-2018
PM1 An toàn mạng và bảo mật dữ liệu T17MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
8h00' 07-12-2018
PM1 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T17TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
8h00' 07-12-2018
PM1 Thiết kế và quản trị website T16UDPM Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
8h00' 06-12-2018
PM1 Vẽ mẫu 2D với Illustrator T17TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
8h00' 06-12-2018
PM1 Xử lý ảnh cơ bản T16TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
8h00' 06-12-2018
PM1 Thiết kế đa phương tiện T16UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
8h00' 06-12-2018
PM1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C16UDPM Phạm Thị Thiên Hương Lý thuyết lần 2 75'
8h00' 05-12-2018
PM1 Chế bản điện tử với InDesign T17TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
8h00' 05-12-2018
PM1 Quản trị CSDL với SQL Server T17UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 75'
8h00' 05-12-2018
PM1 Vẽ minh họa với Corel Draw T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
8h00' 05-12-2018
PM1 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN - WAN T16MT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
8h00' 05-12-2018
PM1 Lập trình Windows 3 (C#.Net) C16UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 75'
8h00' 05-12-2018
PM1 Xử lý ảnh nâng cao C16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
8h00' 04-12-2018
PM1 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T17TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 60'
8h00' 04-12-2018
PM1 Lập trình cơ sở dữ liệu T17UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 90'
8h00' 04-12-2018
PM1 Thiết kế các trang Web T16TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
8h00' 04-12-2018
PM1 Hệ điều hành Linux T16MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
8h00' 04-12-2018
PM1 Đồ họa ứng dụng C16UDPM Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
8h00' 04-12-2018
PM1 Kỹ thuật in ấn C16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
8h00' 03-12-2018
PM1 Thiết kế bao bì, nhãn mác T17TKĐH Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
8h00' 03-12-2018
PM1 Hệ điều hành Windows Server T17UDPM Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
8h00' 03-12-2018
PM1 Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh T16TKĐH Lê Trường Thành Lý thuyết lần 2 60'
8h00' 03-12-2018
PM1 Chuyên đề 1 T16MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 75'
8h00' 03-12-2018
PM1 An toàn và bảo mật thông tin C16UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 75'
8h00' 03-12-2018
PM1 Kỹ thuật chụp ảnh C16TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-11-2018
PM4 Tin học T18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 60'
8h30' 27-11-2018
PM4 Tin học T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 60'
9h30' 27-11-2018
PM4 Quản lý dự án phần mềm CNTT C16UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 60'
13h00' 26-11-2018
PM2 Đồ hoạ hình động T16TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 26-11-2018
PM1 Chế bản các mẫu đặc thù T16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-11-2018
PM5 Tin học C16CK2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-11-2018
PM4 Tin học C16BTCK1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-11-2018
PM2 Đồ họa 3D T16TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-11-2018
PM4 Chuyên đề 2 T16MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-11-2018
PM2 Dựng video T16TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 25-11-2018
PM6 Trang trí ngoại thất C16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 25-11-2018
PM6 Dựng phối cảnh với Sketchup C16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 25-11-2018
PM6 Dựng hình với 3DsMax, Vray C16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 22-11-2018
PM1 Lắp ráp và cài đặt máy tính C18TKĐH Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-11-2018 PM4 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T18UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h30' 21-11-2018 PM3 Lập trình trực quan T16MT Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
9h30' 21-11-2018 PM3 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C17UDPM Phạm Thị Thiên Hương Lý thuyết lần 1 75'
13h00' 19-11-2018 PM1 Thiết kế ứng dụng với ASP.NET C16UDPM Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 14-11-2018 PM5 Xây dựng phần mềm quản lý thư viện T16UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 12-11-2018 PM3 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng T16UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 10-11-2018 PM3 Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa T16UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 120'
7h30' 30-10-2018 PM1 Tin học T18UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 45'
7h30' 25-10-2018 PM6 Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn T16UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
7h00' 22-10-2018 PM1 Tin học T18MT Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
9h00' 21-09-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu T17UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
9h00' 21-09-2018 PM1 Mỹ thuật cơ bản T17TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 2 120'
9h00' 21-09-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu T17MT Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
9h00' 21-09-2018 PM1 Xử lý ảnh với Corel Draw C16UDPM Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
9h00' 20-09-2018 PM1 Mạng máy tính T17MT Nguyễn Duy Hiếu Lý thuyết lần 2 75'
9h00' 20-09-2018 PM1 Quản trị CSDL với SQL Server T16UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 60'
9h00' 20-09-2018 PM1 Tạo các bản vẽ kỹ thuật T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 20-09-2018 PM1 Quản trị CSDL với SQL Server C16UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2018 PM1 Tin học văn phòng T17UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 90'
<< 1 2 3 4 ... 17 >>