Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
13h00' 06-02-2018
PM3 Tin học T16ĐC Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 60'
13h00' 04-02-2018
PM4 Tin học văn phòng T17TKĐH Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
13h00' 03-02-2018
PM6 Tin học văn phòng T17UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
7h00' 03-02-2018
PM2 Mỹ thuật cơ bản T17TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 120'
13h00' 01-02-2018
PM6 Cơ sở kỹ thuật đồ hoạ C16TKĐH Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 120'
13h00' 30-01-2018
PM1 Tin học văn phòng C17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
18h00' 27-01-2018
PM4 Hệ điều hành Windows Server (Học Lại) T15UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 25-01-2018
PM3 Tin học T16KTML Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 45'
13h00' 25-01-2018
PM4 Lập trình căn bản C16UDPM-QT Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
13h00' 25-01-2018
PM1 Cơ sở dữ liệu T16UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
14h30' 25-01-2018
PM4 Lập trình Windows 2 (ADO.Net) C16UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
7h00' 25-01-2018
PM4 Ngôn ngữ Java C16UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 75'
9h30' 25-01-2018
PM4 Lập trình Windows 1 (VB.Net) C16UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
13h00' 24-01-2018
PM5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật T16UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
18h00' 22-01-2018 PM4 Tin học C15DC3 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
13h00' 17-01-2018 PM3 Mỹ thuật cơ bản C17TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 120'
18h00' 17-01-2018 PM5 Tin học C17UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
8h00' 17-01-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu C16UDPM-QT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
12h45' 15-01-2018 PM3 Nguyên lý hệ điều hành T16MT Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
14h00' 15-01-2018 PM3 Phân tích thiết kế hệ thống T16MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 14-01-2018 PM2 Đồ họa 3D T15TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
9h00' 14-01-2018 PM2 Kỹ thuật in và thiết kế trong in ấn T15TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-01-2018 PM5 Kỹ thuật lập trình T17UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 60'
13h00' 13-01-2018 PM2 Nhập môn thiết kế Game C15TKĐH1 Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 13-01-2018 PM1 Tin học văn phòng C17TKĐH Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 75'
15h00' 12-01-2018 PM1 Đồ hoạ hình động T15TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
15h00' 11-01-2018 PM1 Đồ hoạ hình động C15TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
17h30' 10-01-2018 PM1 Dựng video C15TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 120'
15h00' 09-01-2018 PM6 Xử lý ảnh với Corel Draw C16UDPM Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
13h00' 07-01-2018 PM2 Thiết kế quảng cáo C15TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h30' 07-01-2018 PM2 Thiết kế mẫu đặc thù C15TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
7h00' 06-01-2018 PM4 Xử lý ảnh cơ bản C16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 06-01-2018 PM6 Lập trình mạng C15UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 05-01-2018 PM4 Quản trị CSDL với SQL Server nâng cao C15UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 05-01-2018 PM4 Quản trị CSDL với SQL Server C16UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
8h00' 05-01-2018 PLT Tin học C17MT Phạm Thị Thiên Hương Lý thuyết lần 1 45'
13h00' 30-12-2017 PM1 Dựng video T15TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 120'
8h00' 30-12-2017 PM2 Quản trị mạng T16MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
13h00' 29-12-2017 PM3 Cơ sở dữ liệu T16MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 29-12-2017 PM1 Tin học C17TKĐH Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 45'
13h00' 28-12-2017 PM3 Lập trình Web C15UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 120'
18h00' 28-12-2017 PM6 Xử lý ảnh nâng cao C15TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
8h00' 28-12-2017 PLT Mạng máy tính T17MT Nguyễn Duy Hiếu Lý thuyết lần 1 75'
7h30' 25-12-2017 PM6 Kỹ thuật in và thiết kế trong in ấn C15TKĐH1 Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-12-2017 PM5 Xây dựng website thương mại C15UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 19-12-2017 PM4 Kỹ thuật lập trình C17UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 18-12-2017 PM4 Thiết kế các mẫu quảng cáo T15TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 16-12-2017 PM5 Quản trị CSDL với SQL Server T16UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
7h00' 16-12-2017 PM6 Lập trình Web T15UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
9h00' 16-12-2017 PM6 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng T15UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 15-12-2017 PM2 An toàn mạng T15MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 60'
13h00' 12-12-2017 PM4 Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn T15UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
13h00' 09-12-2017 PM6 Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa T15UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
18h00' 09-12-2017 PM2 Lập trình trực quan T15MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
7h00' 09-12-2017 PM1 Kỹ thuật lập trình T17MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 45'
7h30' 08-12-2017 PM4 Tạo các bản vẽ kỹ thuật T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-12-2017 PM3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật T16MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
13h00' 06-12-2017 PM2 Chuyên đề 2 T15MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 05-12-2017 PM1 Xây dựng phần mềm quản lý thư viện T15UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h30' 04-12-2017 PM4 Chế bản các mẫu đặc thù T15TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 13 >>