Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
13h00' 05-05-2018
PM2 Hệ điều hành Linux T16MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 04-05-2018
PM2 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính C17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
13h00' 27-04-2018 PM4 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt C17UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
13h00' 26-04-2018 PM1 Tin học C17TP1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-04-2018 PM4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C17MT Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
18h00' 21-04-2018 PM5 Tin học T17OTO Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 60'
18h00' 20-04-2018 PM1 Bảo trì hệ thống mạng C16MT-LT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
19h00' 20-04-2018 PM1 Lập trình Java C16MT-LT Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
18h00' 19-04-2018 PM1 Chuyên đề C16MT-LT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 60'
19h00' 19-04-2018 PM1 Lập trình mạng C16MT-LT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 14-04-2018 PLT Toán T17UDPM Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 1 90'
13h00' 12-04-2018 PM2 Chuyên đề 1 T16MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 11-04-2018 PLT Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C16UDPM Phạm Thị Thiên Hương Lý thuyết lần 1 75'
13h00' 09-04-2018 PM2 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng C15UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
8h00' 07-04-2018 PM3 Tin học văn phòng T17MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 01-04-2018 PM4 Cơ sở dữ liệu T17MT Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 01-04-2018 PM4 Nguyên lý thiết kế T17TKĐH Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 24-03-2018 PM5 Tin học C17OTO3 Phạm Thành Đồng Thực hành lần 1 90'
12h45' 22-03-2018 PM6 Tin học C17OTO4 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 75'
8h00' 21-03-2018 PLT Mạng máy tính T17UDPM Trần Trung Hiếu Lý thuyết lần 1 60'
13h00' 18-03-2018 PM2 Tin học T17TKĐH Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 45'
13h00' 18-03-2018 PM5 Tin học C17OTO2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 17-03-2018 PM5 Tin học T17KT Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 60'
7h00' 17-03-2018 PM6 Tin học C17OTO5 Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 90'
7h00' 15-03-2018 PM1 Mạng máy tính C17MT Nguyễn Duy Hiếu Lý thuyết lần 1 60'
8h00' 15-03-2018 PM1 Hệ điều hành Windows Server T16UDPM Nguyễn Duy Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 14-03-2018 PM4 Tin học C17OTO1 Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-03-2018 PM4 Tin học C17OTO7 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
13h00' 11-03-2018 PM4 Tạo các bản vẽ kỹ thuật cơ bản C16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h45' 11-03-2018 PM4 Chế bản điện tử cơ bản C16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 10-03-2018 PM1 Nguyên lý tạo hình C16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 120'
13h00' 10-03-2018 PM4 Excel nâng cao C16UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-03-2018 PM4 Lập trình Windows 1 (VB.Net) T16UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h30' 10-03-2018 PM1 Vẽ kỹ thuật căn bản C16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 10-03-2018 PM1 Vẽ minh họa với Corel Draw C16TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
9h00' 10-03-2018 PM1 Đồ họa web C16TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
12h45' 08-03-2018 PM5 Tin học C16KTML2 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 75'
7h30' 05-03-2018 PLT Nguyên lý thiết kế C17TKĐH Trần Thị Hồng Vân Lý thuyết lần 1 90'
10h30' 04-03-2018 PM4 Tin học C16KTML1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 04-03-2018 PM4 Tin học T17MT Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 45'
14h00' 04-03-2018 PM4 Tin học văn phòng T17TKĐH Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 04-03-2018 PM4 Tin học C16ĐC1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
8h45' 04-03-2018 PM4 Tin học C16ĐC2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 02-03-2018 PM1 Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T17TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
13h00' 01-03-2018 PM6 Quản trị CSDL với Access 2 C16UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 10-02-2018 PM2 Đồ họa 2D T16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
14h45' 10-02-2018 PM2 Mỹ thuật cơ bản T16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 120'
7h00' 09-02-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu T17UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h00' 09-02-2018 PM2 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
9h00' 09-02-2018 PM2 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T17UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-02-2018 PM3 Tin học T16ĐC Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 60'
13h00' 03-02-2018 PM6 Tin học văn phòng T17UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
7h00' 03-02-2018 PM2 Mỹ thuật cơ bản T17TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 120'
13h00' 01-02-2018 PM6 Cơ sở kỹ thuật đồ hoạ C16TKĐH Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 120'
13h00' 01-02-2018 PM2 Công nghệ Multimedia T16TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
13h00' 30-01-2018 PM1 Tin học văn phòng C17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
7h00' 30-01-2018 PM6 Hệ điều hành Windows Server C16UDPM Nguyễn Duy Hiếu Thực hành lần 1 90'
18h00' 27-01-2018 PM4 Hệ điều hành Windows Server (Học Lại) T15UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 25-01-2018 PM3 Tin học T16KTML Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 45'
13h00' 25-01-2018 PM4 Lập trình căn bản C16UDPM-QT Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
<< 1 2 3 4 ... 14 >>