Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
7h00' 22-06-2019
PM1 Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-06-2019
PM6 Kỹ xảo phim với After Effect C17TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-06-2019
PM3 Triển khai hệ thống bảo mật Web C17MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-06-2019
PM5 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C18UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Lý thuyết lần 1 75'
9h00' 21-06-2019
PM3 Triển khai hệ thống tường Lửa C17MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 20-06-2019
PM4 Công nghệ lập trình Windows C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 120'
13h00' 19-06-2019
PM6 Thiết kế quảng cáo truyền hình C17TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 90'
15h00' 19-06-2019
PM6 Sáng tác kịch bản truyền thông C17TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 90'
13h00' 17-06-2019
PM2 Đồ họa ứng dụng C18MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
13h00' 17-06-2019
PM4 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng C16UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 14-06-2019 PM6 Thiết kế giao diện trang web C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 14-06-2019 PM6 Biên tập ảnh nghệ thuật C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 14-06-2019 PM3 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN C18MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h30' 14-06-2019 PLT Tổ chức quản lý doanh nghiệp C16UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
9h00' 14-06-2019 PM3 Triển khai dịch vụ mạng Linux C17MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 13-06-2019 PM5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C18UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 12-06-2019 PM5 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T18MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 11-06-2019 PM5 Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin C17UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 75'
7h00' 07-06-2019 PM3 Chuyên đề 2 C17MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-06-2019 PM1 Tin học T18TP Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 60'
12h45' 05-06-2019 PM5 Cơ sở dữ liệu C18UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 30-05-2019 PM4 Công nghệ phần mềm C17UDPM1 Nguyễn Văn Chung Thực hành lần 1 90'
7h00' 29-05-2019 PM6 Xử lý ảnh cơ bản T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 29-05-2019 PM6 Xử lý ảnh cơ bản T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
9h00' 29-05-2019 PM6 Xử lý ảnh nâng cao T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
9h00' 29-05-2019 PM6 Xử lý ảnh nâng cao T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 28-05-2019 PM4 Tin học T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 60'
7h00' 28-05-2019 PM1 Tin học T18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 60'
7h00' 28-05-2019 PM4 Kỹ thuật lập trình T18UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 28-05-2019 PM4 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T18TKĐH2 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 45'
9h00' 28-05-2019 PM4 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T18TKĐH1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 45'
13h00' 27-05-2019 PM4 Tin học C18OTO5 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2019 PM4 Tin học T18LRMT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-05-2019 PM4 Tin học T17KTML Lê Trường Thành Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-05-2019 PM4 Tin học C17CK3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2019 PM4 Tin học C18OTO3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2019 PM6 Biên tập ảnh nghệ thuật T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2019 PM6 Biên tập ảnh nghệ thuật T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2019 PM4 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T18UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
9h00' 27-05-2019 PM2 Lắp ráp và cài đặt máy tính T18TKĐH2 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
9h00' 27-05-2019 PM4 Lắp ráp và cài đặt máy tính T18TKĐH1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
9h00' 27-05-2019 PM4 Cơ sở dữ liệu T18UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
13h00' 25-05-2019 PM4 Lập trình Web C16UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 120'
15h00' 25-05-2019 PM4 Xây dựng website thương mại C16UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
7h00' 25-05-2019 PM4 Lập trình mạng C16UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 90'
7h00' 25-05-2019 PM4 Quản trị CSDL với SQL Server nâng cao C16UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
7h00' 23-05-2019 PM4 Kỹ thuật lập trình C18UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 23-05-2019 PM4 Kỹ thuật lập trình C18MT1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 90'
9h00' 23-05-2019 PM4 Cơ sở dữ liệu C18MT1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
12h45' 22-05-2019 PM4 Lập trình cơ sở dữ liệu C17UDPM1 Trần Đình Khôi Thực hành lần 2 90'
13h00' 22-05-2019 PM1 Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo C18TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
13h00' 22-05-2019 PM4 Lắp ráp và cài đặt máy tính C18TKĐH1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
13h00' 22-05-2019 PM6 Xử lý ảnh nâng cao C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
14h15' 22-05-2019 PM4 Xử lý ảnh cơ bản C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
15h00' 22-05-2019 PM4 Thiết kế trang Web C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 90'
7h00' 22-05-2019 PM4 Lập trình Hướng đối tượng C17UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 90'
7h00' 22-05-2019 PM6 Đồ hoạ hình động T16TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
9h00' 22-05-2019 PM6 Đồ họa ứng dụng C17UDPM1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
9h00' 22-05-2019 PM6 Kỹ thuật in và thiết kế trong in ấn T16TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
13h00' 21-05-2019 PM6 Thiết kế quảng cáo C17TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 2 90'
<< 1 2 3 4 ... 20 >>