Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
9h00' 21-09-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu T17UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
9h00' 21-09-2018 PM1 Mỹ thuật cơ bản T17TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 2 120'
9h00' 21-09-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu T17MT Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
9h00' 21-09-2018 PM1 Xử lý ảnh với Corel Draw C16UDPM Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
9h00' 20-09-2018 PM1 Mạng máy tính T17MT Nguyễn Duy Hiếu Lý thuyết lần 2 75'
9h00' 20-09-2018 PM1 Quản trị CSDL với SQL Server T16UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 60'
9h00' 20-09-2018 PM1 Tạo các bản vẽ kỹ thuật T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 20-09-2018 PM1 Quản trị CSDL với SQL Server C16UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2018 PM1 Tin học văn phòng T17UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2018 PM1 Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T17TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2018 PM1 Kỹ thuật lập trình T17MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 45'
9h00' 19-09-2018 PM1 Lập trình Windows 1 (VB.Net) T16UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2018 PM1 Nhập môn chế bản điện tử T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
9h00' 19-09-2018 PM1 Quản trị mạng T16MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 120'
9h00' 19-09-2018 PM1 Lập trình Windows 1 (VB.Net) C16UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
9h00' 18-09-2018 PM1 Mạng máy tính T17UDPM Trần Trung Hiếu Lý thuyết lần 2 60'
9h00' 18-09-2018 PM1 Tin học văn phòng T17TKĐH Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 90'
9h00' 18-09-2018 PM1 Lắp ráp và cài đặt máy tính T17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
9h00' 18-09-2018 PM1 Hệ điều hành Windows Server T16UDPM Nguyễn Duy Hiếu Thực hành lần 2 90'
9h00' 18-09-2018 PM1 Mỹ thuật cơ bản T16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 2 120'
9h00' 18-09-2018 PM1 Phân tích thiết kế hệ thống T16MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 18-09-2018 PM1 Ngôn ngữ Java C16UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 75'
9h00' 17-09-2018 PM1 Cơ sở dữ liệu T16UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
9h00' 17-09-2018 PM1 Đồ họa 2D T16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 2 90'
9h00' 17-09-2018 PM1 Nguyên lý hệ điều hành T16MT Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 90'
9h00' 17-09-2018 PM1 Hệ điều hành Windows Server C16UDPM Nguyễn Duy Hiếu Thực hành lần 2 90'
9h00' 17-09-2018 PM1 Cơ sở kỹ thuật đồ hoạ C16TKĐH Trần Đình Khôi Thực hành lần 2 120'
13h00' 05-09-2018 PM2 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T17MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h00' 05-09-2018 PM2 Triển khai hệ thống mạng không dây T17MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 60'
13h00' 28-07-2018 PM4 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T17TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 60'
13h00' 28-07-2018 PM2 Triển khai dịch vụ mạng Windows Server C17MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
7h00' 28-07-2018 PM4 Thiết kế trang Web T17UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
9h00' 28-07-2018 PM6 Thiết kế quảng cáo T17TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 28-07-2018 PM6 Hệ điều hành Windows Server T17UDPM Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
13h00' 27-07-2018 PLT Hình họa 2 C17TKĐH Nguyễn Nữ Huyền Trân Thực hành lần 1 180'
13h00' 27-07-2018 PM6 Hệ điều hành Windows Server C17UDPM Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
7h00' 27-07-2018 PM5 Lập trình cơ sở dữ liệu T17UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
7h30' 27-07-2018 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T17TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 27-07-2018 PM5 Lập trình trực quan T17UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
12h45' 26-07-2018 PM6 Quản trị mạng Windows Server T17MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
15h00' 26-07-2018 PM2 Quản trị mạng Linux T17MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-07-2018 PM5 Lập trình trực quan C17UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-07-2018 PM5 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T17UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 25-07-2018 PM5 Tin học T17ĐC Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 120'
15h00' 24-07-2018 PM5 Tin học T17CK Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 120'
13h00' 21-07-2018 PM1 Chế bản điện tử với InDesign T17TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
13h00' 19-07-2018 PLT Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh T16TKĐH Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 60'
8h00' 19-07-2018 PM2 Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver T16MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
7h00' 16-07-2018 PM2 Chuyên đề 1 T17MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
13h00' 14-07-2018 PM1 Tin học C17KT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 14-07-2018 PM2 Tin học C17QTDN1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
13h00' 14-07-2018 PM6 Đồ họa ứng dụng C17MT Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
15h00' 14-07-2018 PM1 Thiết kế và quản trị website C17MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
7h00' 14-07-2018 PM5 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access C17UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 13-07-2018 PM4 Tạo các bản vẽ kỹ thuật T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 13-07-2018 PM4 Nhập môn chế bản điện tử T16TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
7h00' 13-07-2018 PM4 Mỹ thuật cơ bản T16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 2 120'
7h00' 13-07-2018 PM4 Đồ họa 2D T16TKĐH Trần Tấn Lộc Thực hành lần 2 90'
7h00' 13-07-2018 PM1 Quản trị CSDL với SQL Server T16UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 60'
7h00' 13-07-2018 PM1 Lập trình Windows 1 (VB.Net) T16UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
<< 1 2 3 4 ... 16 >>